Ahoj všem, kteří se rozhodli o nás něco dozvědět

 

Jsme skupinka mladých lidí. Naše spodní věková hranice je (zhruba) 15 let. Horní hranice není omezená věkem (každý, kdo se cítí mlád, mezi námi zapadne). 

Naše mládež se pohybuje věkovým průměrem někde okolo osmnácti let.

 

Všichni mladí lidé se rádi baví, a ani my netvoříme žádnou výjimku, takže o zábavu u nás není nouze. Kromě studia biblických témat hrajeme všemožné (někdy i naprosto neřešitelné) hry, sledujeme filmy, podnikáme společné výlety, procházky a také občas vyrazíme za sportem 

 

Každý z nás jsme jiný, máme jiné zájmy, schopnosti, nadání. Ale jedno nás přece spojuje, a to víra v jednoho Pána Ježíše Krista.

 

          Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.  

                                                Jan 3:16